Usluge

Projektovanje

Poštujući najnovija restriktivna i sigurnostna pravila Projektujemo,dizajniramo elektro ormane prema Vašim željama i potrebama.
Kontakt

Izrada

Naš stručan tim majstora izadjuje elektro ormane prema Vašoj ili našoj projektovanoj dokumentaciji.Oprema koja se ugrdjuje u elektro ormane je od proverenih renomiranih prizvodjača.


Kontakt

Ugradnja

Rad na terenu je podjenako bitan i odgovoran kao i projektovanje i izrada elektro ormana. Naš tim ugradjuje i pušta u rad izadjene elektro ormane.
Kontakt


Kontakt